آفتابگردانها دعای نور می خوانند

نمایشگاه گروهی عکس فارقالتحصیلان دورهی نور پردازی موسسه آموزش سینمائی وسمعی بصری سروشخیلی وقت فرصت نکردم به وبلاگ سر بزنم ولی حالا که اومدم سعی کردم با دست پر بیام.

نمایشگاه:  

آفتابگردانها دعای نور می خوانند)  شنبه ١٣/۶/٨٩ که قطعا باید جالب باشد ولی اشکالی که پیش آمده اینکه از یک طرف سر سفر داریم ، از طرفی دلم می خواد این افتتاحیه رو باشم چون خیلی هارو میشه اونجا دید که فرصت دیگری دست نمی دهد . چه من باشم یا نباشم اگر از اهالی تصویرهستید! که هستید ! دیدن این نمایشگاه را به شما توصیه میکنم .

 

/ 0 نظر / 7 بازدید