# مشهد

نتایج انتخابات انجمن عکاسان مشهد

نفر آول    آقای مرتضی     لطفی           65    رای نفر دوم    آقای فرامرز    عامل بردبار   61    رای نفر سوم   آقای  مجتبی    خاتمی           56    رای نفر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید